Materials:


TIC:


    • speakcat.jpg Speakcat: unitat6, "localitzacions i direccions"

ORAL

    • vacances.jpg
      Vivim Junts. "Les vacances"